Wiedźmińska Wiki

Przenieśliśmy się! Gamepedia połączyła siły z Fandomem, w rezultacie czego ta wiki została połączona ze swoim odpowiednikiem na Fandomie. Wiki została zarchiwizowana; prosimy czytelników oraz edytorów o przeniesienie się na połączoną wiki na Fandomie. Kliknij, aby przejść do nowej wiki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiedźmińska Wiki

Esteril Thyssen - król Koviru i Poviss, pierwszy Thyssenida, który wstąpił na tron Koviru po śmierci króla Gerarda, ostatniego Trojdenidy. Syn Edmunda Thyssena i Alicji Trojdenidki.

Poślubił królewnę Agnes, córkę króla Aedirn, Videmonta. Była to iście romantyczna historia. Gdy młodzi się poznali (było to na zjeździe w Ard Carraigh), Esteril był "zaledwie" hrabią, synem "zaledwie" margrabiego. Nie liczyło się dla pysznego Videmonta nawet to, że owym "zaledwie margrabią" był Edmund Thyssen, który bogactwem i potęgš nie ustępował królom i książętom. Ani to, że w żylach młodego Esterila płynęła po matce krew królewska. Dumny Videmont przeznaczał rękę córki tylko mężowi, który nosił koronę. Wiedziano o tym powszechnie i dlatego Edmund Thyssen zdecydowanie odmówił, gdy Esteril podjął temat słania dziewosłębów, konkurów i formalnych oświadczyn. Dumny kovirski margrabia nie miał zamiaru narażać siebie i syna na hańbę odmowy. Zakazał Esterilowi nawet patrzeć w stronę "królewiątka".

Ale nic nie pomogło, bo młodzi diabelnie przypadli sobie do gustu. Oboje byli na tyle sprytni, by nie zdradzić się przed królem Videmontem, który lubił gościć Esterila w Vengerbergu i łaskawym okiem patrzył, jak młody kovirski hrabia przyjaźni się z jego synami. Nie wiedział, że synowie też są w spisku.

Którejś nocy Esteril i Agnes zwyczajnie uciekli, samowtór, konno. Legenda mówi, że przed gniewem króla Videmonta i margrabiego Edmunda skryli się w Kaer Morhen, Wiedźmińskim Siedliszczu, ale to mało prawdopodobne. Historycznym jest natomiast faktem, że po roku od ucieczki kochanków król Kaedwen, Benda, powiadomił Videmonta i Edmunda Thyssena, że obaj zostali dziadkami. Wnuk, poinformował Benda, Thyssen z krwi Thyssenów, nosi imię Baldwin - po pradziadku, słynnym królu Aedirn.

Choć urażony monarcha z Aedirn boczył się jeszcze długo, choć dąsał się nawet wówczas, gdy po śmierci króla Gerarda Trojdenidy rycerstwo Koviru i Poviss obwołało Esterila Thyssena królem, w końcu jednak pogodził się z faktem dokonanym i aż do śmierci uwielbiał wnuki i prawnuki zrodzone z buntowniczej Agnes i szalonego Thyssenidy.

Oprócz pierworodnego Baldwina, Esteril i Agnes mieli trzy córki: Xymene,Marion i Eudoxię.Thyssenidzi herb rodu Thyssenidów
Godamba Thaess'enScarab ThyssenOtto ThyssenGuido ThyssenKlaudia StarhembergEdmund ThyssenBerengaria ThyssenRamona ThyssenXymena ThyssenEsteril ThyssenMarion ThyssenEudoxia ThyssenBaldwin ThyssenEsterad ThyssenGaudemunda ThyssenHeloiza ThyssenTankred Thyssen
Władcy Koviru i Poviss historyczny herb Koviru i Poviss historyczny herb Koviru i Poviss

aktualny herb Koviru i Poviss

TrojdenGedovius TrojdenidaGerard TrojdenidaEsteril ThyssenBaldwin ThyssenRhydIdiEsterad Thyssen
Królowe
GemmaAgnes z AedirnBlanka z MalleoreZuleyka
Inni członkowie dynastii Trojdenidów i Thyssenidów
GodambaScarabOttoGuidoEdmundBerengariaRamonaAlicjaXymenaMarionEudoxiaGaudemundaHeloizaTankred