Wiedźmińska Wiki

Przenieśliśmy się! Gamepedia połączyła siły z Fandomem, w rezultacie czego ta wiki została połączona ze swoim odpowiednikiem na Fandomie. Wiki została zarchiwizowana; prosimy czytelników oraz edytorów o przeniesienie się na połączoną wiki na Fandomie. Kliknij, aby przejść do nowej wiki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiedźmińska Wiki
Propozycja historycznego herbu Hengfors
nieoficjalny herb króla Audoena

Nieoficjalny herb własny króla Audoena

Hengfors - kraina na Północy, sąsiadująca z Malleore, Caingorn i Jamurlakiem. Informacje na jej temat w powieściach są raczej skromne.

Miasta i warownie

Historia

Dawniej niepodległe królestwo lub księstwo, zostało włączone w skład królestwa Koviru i Poviss, było częścią tak zwanej Wschodniej Marchii.

W latach dwudziestych XIII wieku Audoen odłączył Hengfors od Koviru podczas Secesji Poviss i utworzył tam swoje miniaturowe królestwo, które obejmowało zasięgiem także Łukomorze.

Państwo długo się nie utrzymało - Łukomorze zostało włączone do Redanii. Stolica, miasto Hengfors, została po jakimś czasie stolicą Caingorn i Ligi z Hengfors pod rządami Niedamira, syna Audoena.

Dane z książek Sapkowskiego

Do Redanii dochodziły – głównie okrężną drogą, przez Kaedwen – wieści o konfliktach hrabstwa kovirskiego z pomniejszymi północnymi władykami. O przymierzach i wojnach – z Hengfors, Malleore, Creyden, Talgarem i innymi kraikami o trudnych do zapamiętania nazwach.


Wieża Jaskółki, str. 268