Wiedźmińska Wiki

Przenieśliśmy się! Gamepedia połączyła siły z Fandomem, w rezultacie czego ta wiki została połączona ze swoim odpowiednikiem na Fandomie. Wiki została zarchiwizowana; prosimy czytelników oraz edytorów o przeniesienie się na połączoną wiki na Fandomie. Kliknij, aby przejść do nowej wiki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiedźmińska Wiki

Kalendarz

Kalendarz elfów - rok dla elfów jest zwrotnikowy, podzielony na osiem savaedów, wyznaczonych przez osiem świąt.

Dane z książek Sapkowskiego

Jak powszechnie wiadomo, Wszechświat - podobnie jak życie - toczy się kołem. Kołem, na którego obręczy zaznaczono osiem magicznych punktów, dających pełny obrót, czyli cykl roczny. Punktami tymi, leżącymi na obręczy koła w parach dokładnie naprzeciw siebie, są: Imbaelk - czyli Kiełkowanie, Lammas - czyli Dojrzewanie, Belleteyn - Rozkwit oraz Saovine - Zamieranie. Są także na kole zaznaczone dwa Solstycja, czyli Przesilenia - zimowe, zwane Midinvaerne oraz Midaëte, letnie. Są także dwa Ekwinokcja, czyli Równonoce - Birke, wiosenna i Velen, jesienna. Daty te dzielą okrąg na osiem części - i tak też w kalendarzu elfów dzieli się rok.
Wieża Jaskółki, str. 5
Przejęte z elfiego kalendarza Imbaelk i Lammas, Saovine i Belleteyn, oba Przesilenia obie Równonoce również wśród ludzi stały się ważnymi świętami, datami uroczystymi. Wyróżniały się wśród innych dat tak bardzo, jak samotne drzewo wyróżnia się wśród łąki. Daty te wyróżnia bowiem magia.
Wieża Jaskółki, str. 5-6

Święta astronomiczne:

Solstycja - przesilenia:

Ekwinokcja - równonoce:

Święta magiczne: