Wiedźmińska Wiki

Przenieśliśmy się! Gamepedia połączyła siły z Fandomem, w rezultacie czego ta wiki została połączona ze swoim odpowiednikiem na Fandomie. Wiki została zarchiwizowana; prosimy czytelników oraz edytorów o przeniesienie się na połączoną wiki na Fandomie. Kliknij, aby przejść do nowej wiki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiedźmińska Wiki
Klucze

Simply click on one of the chapter icons below for the chapter-specific shopping list.

Prolog Akt Pierwszy Akt Drugi Akt Trzeci Akt Czwarty Akt Piąty Epilog
Inne klucze | Efekt Uboczny

In The Witcher, keys are almost exclusively, but not entirely przedmioty fabularne. As such, they are placed in Geralt's Kieszeń na przedmioty fabularne and they stay there, safely. They cannot be lost which is very handy. There are quite a few keys in the game and many of them look alike, hopefully the list below will help make sense of them.

Akt Pierwszy Akt Pierwszy

Quest Items Rusty key.png Klucz do krypty, otrzymany od Mikula
Quest Items Key.png Klucz do kryjówki salamandry

Akt Drugi Akt Drugi

Quest Items generic key2.png Klucz otwierający wejście do kanałów . Otrzymany od Zygfryd z Denesle na Geralt after the slaying of the kuroliszek.
Quest Items Rusty key.png Zardzewiały klucz z podobizną Lwiogłowego Pająka
Quest Items Key.png Klucz do jego kryjówki ladaco (krypty z kanalów)
Quest Items Key.png Klucz bandyty
Quest Items Key.png Kluca do cmentarz

Akt Trzeci Akt Trzeci

Quest Items generic key3.png Klucz do kanałów – Handlowa
Quest Items Key.png Klucz bandyty
Quest Items Key.png Zaśniedziały klucz – Klucz do zeugla
Quest Items generic key2.png Klucz do magazyn przy banku. Otrzymany od Velerad.

Akt Czwarty Akt Piąty Akty Czwarty i Piąty

  • Klawisze nie są ani konieczne, ani w Akty Czwarty i Piąty

Epilog Epilog

Quest Items generic key3.png Stary klucz do piwnicy
Quest Items Key.png Zaśniedziały klucz – Klucz do zeugla
Quest Items Key.png Zdobiony klucz do komnat Wielkiego Mistrza

Inne klucze

Quest Items Key.png Key to Baranina's place in the Klasztorna slums, which you can acquire by killing his guards at night (apparently, he isn't bothered by this in the least). This is the only key in the game which does not go into the Kieszeń na przedmioty fabularne, and so, could actually be lost or accidentally dropped. Of course, depending on how you make your choices in this game, you may never need this key, and you can just pay the guards, but that's each time you go.

Efekt Uboczny

Klucz do szulernia Klucz do szulernia. Otrzymany od Miłka.
Klucz do domu Miłki Klucz do domu Miłki. Otrzymany od Miłka.
Klucz do magazyn Klucz do magazynu. Otrzymany od Dervin.
Klucz do kanałów Klucz do kanałów. Otrzymany od Orel.
Klucz do bramy cmentarnej Klucz do bramy cmentarnej. Otrzymany od Lorethiel.