Wiedźmińska Wiki

Przenieśliśmy się! Gamepedia połączyła siły z Fandomem, w rezultacie czego ta wiki została połączona ze swoim odpowiednikiem na Fandomie. Wiki została zarchiwizowana; prosimy czytelników oraz edytorów o przeniesienie się na połączoną wiki na Fandomie. Kliknij, aby przejść do nowej wiki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiedźmińska Wiki
Ogłoszenie cechu płatnerzy
Tw3 notice board note 1.png
Ogłoszenie znalezione na tablicy ogłoszeń
Opis
Kategoria
Zwykły przedmiot
Źródło
Tablica ogłoszeń in Hierarch Square

Zawartość

The armorers' guild would like to remind you of the following:
–No one shall forge nor sell armor nor helmets in Novigrad unless he has first joined our ranks and proven his credentials as a master.
–Members of the guild must pay two out of every hundred crowns earned to the communal fund
–Any member who knowingly takes on another member's apprentice shall pay half of his earned profits to the guild
–Any member caught selling iron helmets and breastplates claiming they are steel shall be stricken from the guild registry
–Any member who brings a weapon to guild meetings shall pay a day's earnings to the communal fund by way of punishment