Wiedźmińska Wiki

Przenieśliśmy się! Gamepedia połączyła siły z Fandomem, w rezultacie czego ta wiki została połączona ze swoim odpowiednikiem na Fandomie. Wiki została zarchiwizowana; prosimy czytelników oraz edytorów o przeniesienie się na połączoną wiki na Fandomie. Kliknij, aby przejść do nowej wiki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiedźmińska Wiki
Obrazek Nazwa Działanie Ładunki Kategoria Cena
Tw3 oil hanged mans venom.png Jad Wisielców +10% Siła ataku przeciw humanoidom 20 0Mistrzowski 10 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil draconid.png Olej przeciw drakonidom +10% Siła ataku przeciw drakonidom 20 0Mistrzowski 10 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil hybrid.png Olej przeciw hybrydom +10% Siła ataku przeciw hybrydom 20 0Mistrzowski 10 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil insectoid.png Olej przeciw insektoidom +10% Siła ataku przeciw insektoidom 20 0Mistrzowski 10 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil elementa.png Olej przeciw istotom magicznym +10% Siła ataku przeciw istotom magicznym 20 0Mistrzowski 10 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil ogroid.png Olej przeciw ogrowatym +10% Siła ataku przeciw ogrowatym 20 0Mistrzowski 10 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil relict.png Olej przeciw reliktom +10% Siła ataku przeciw reliktom 20 0Mistrzowski 10 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil necrophage.png Olej Przeciw Trupojadom +10% Siła ataku przeciw trupojadom 20 0Mistrzowski 10 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil specter.png Olej przeciw upiorom +10% Siła ataku przeciw upiorom 20 0Mistrzowski 10 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil vampire.png Olej przeciw wampirom +10% Siła ataku przeciw wampirom 20 0Mistrzowski 10 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil cursed.png Przeklęty olej +10% Siła ataku przeciw przeklętym 20 0Mistrzowski 10 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil beast.png Olej przeciwko zwierzętom +10% Siła ataku przeciw bestiom 20 0Mistrzowski 10 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil hanged mans venom superior.png Ulepszony Jad Wisielców +25% Siła ataku przeciw humanoidom 40 1Magiczny 15 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil draconid enhanced.png Ulepszony olej przeciw drakonidom +25% Siła ataku przeciw drakonidom 40 1Magiczny 15 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil hybrid enhanced.png Ulepszony olej przeciw hybrydom +25% Siła ataku przeciw hybrydom 40 1Magiczny 15 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil insectoid enhanced.png Ulepszony olej przeciw insektoidom +25% Siła ataku przeciw insektoidom 40 1Magiczny 15 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil elementa enhanced.png Ulepszony olej przeciw istotom magicznym +25% Siła ataku przeciw istotom magicznym 40 1Magiczny 15 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil ogroid enhanced.png Ulepszony olej przeciw ogrowatym +25% Siła ataku przeciw ogrowatym 40 1Magiczny 15 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil relict enhanced.png Ulepszony olej przeciw reliktom +25% Siła ataku przeciw reliktom 40 1Magiczny 15 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil necrophage enhanced.png Ulepszony olej przeciw trupojadom +25% Siła ataku przeciw trupojadom 40 1Magiczny 15 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil specter enhanced.png Ulepszony olej przeciw upiorom +25% Siła ataku przeciw upiorom 40 1Magiczny 15 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil vampire enhanced.png Ulepszony olej przeciw wampirom +25% Siła ataku przeciw wampirom 40 1Magiczny 15 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil cursed enhanced.png Ulepszony olej przeciwko przeklętym +25% Siła ataku przeciw przeklętym 40 1Magiczny 15 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil beast enhanced.png Ulepszony olej przeciwko zwierzętom +25% Siła ataku przeciw bestiom 40 1Magiczny 15 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil hanged mans venom superior.png Wyśmienity Jad Wisielców +50% Siła ataku przeciw humanoidom 60 3Unikat 30 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil draconid superior.png Wyśmienity olej przeciw drakonidom +50% Siła ataku przeciw drakonidom 60 3Unikat 30 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil hybrid superior.png Wyśmienity olej przeciw hybrydom +50% Siła ataku przeciw hybrydom 60 3Unikat 30 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil insectoid superior.png Wyśmienity olej przeciw insektoidom +50% Siła ataku przeciw insektoidom 60 3Unikat 30 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil elementa superior.png Wyśmienity olej przeciw istotom magicznym +50% Siła ataku przeciw istotom magicznym 60 3Unikat 30 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil ogroid superior.png Wyśmienity olej przeciw ogrowatym +50% Siła ataku przeciw ogrowatym 60 3Unikat 30 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil relict superior.png Wyśmienity olej przeciw reliktom +50% Siła ataku przeciw reliktom 60 3Unikat 30 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil necrophage superior.png Wyśmienity olej przeciw trupojadom +50% Siła ataku przeciw trupojadom 60 3Unikat 30 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil specter superior.png Wyśmienity olej przeciw upiorom +50% Siła ataku przeciw upiorom 60 3Unikat 30 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil vampire superior.png Wyśmienity olej przeciw wampirom +50% Siła ataku przeciw wampirom 60 3Unikat 30 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil cursed superior.png Wyśmienity olej przeciwko przeklętym +50% Siła ataku przeciw przeklętym 60 3Unikat 30 Novigradzkie korony waga 0 1Yes
Tw3 oil beast superior.png Wyśmienity olej przeciwko zwierzętom +50% Siła ataku przeciw bestiom 60 3Unikat 30 Novigradzkie korony waga 0 1Yes